• Skolen på la Cours Vej
Billedet på sidehoved

Skolens bygninger

Skolebygningerne

Skolen har fået navn efter gaden, den er placeret på. Gaden er opkaldt efter Jørgen Carl la Cour (1838-1898), der var uddannet landøkonom og som officer deltog i 2. Slesvigske krig (1864) med hæder. Bygningen mod La Cours Vej er bygget i 1911 og rummer skolens mellemtrin (4. - 6. klassetrin) og udskoling (7. - 9. klassetrin) samt nyrenoverede faglokaler med interaktive whiteboards til biologi, matematik, geografi, fysik/kemi, hjemskundskab og sløjd. Hertil kommer kontor og personalerum. Tredjesalen er også nyrenoveret og indrettet til 9. klasserne, hvor der udover klasselokaler med interaktive whiteboards også er elevskabe og hyggelige opholdsmuligheder på gangarealerne. 

Bygningen med "De tre tårne", der ligger ud mod Nyelands Plads, er bygget og taget i brug i 1999. I denne bygning har indskolingen (børnehaveklasse - 3. klasse) deres lokaler. Disse er kombinations-lokaler med SFO-Firkløveren, således at lokalerne anvendes både til undervisning og til fritidsaktiviteter. Bygningen blev gennemrenoveret i 2008, hvor der også blev etableret naturfagsområde, træværksted, kreativt værksted, medierum samt musiklokale. 

På Beringsvej (der ligger under 100 m fra skolen) ligger en bygning, der rummer skolens håndarbejds- og billedkunstlokale for mellemtrinnet. Desuden er der et stort fællesrum, hvor der mulighed for foredrag, teater, fester mm for en større gruppe elever. Denne bygning blev også renoveret i 2008.

Inde i skolegården ligger "Sundhedshuset", hvor tandplejen og sundhedsplejen holder til.

Skolegården
Skolegården er indrettet med differenterende legerum og legeredskaber mm. Der er en stor kunstgræsboldbane og en mindre boldbane, som bruges i frikvartererne og i idrætstimerne. Banerne er hegnet ind, så de lukkes om aftenen.

Senest opdateret 19. april 2016

Den gamle bygning

Den nye bygning

Østgården

Vestgården