• Skolen på la Cours Vej
Billedet på sidehoved

Frit skolevalg - optagekriterier

 

1. august 2005 trådte lov om frit valg inden for og over kommunegrænser for folkeskoleområdet i kraft. 
Frederiksberg Kommunalbestyrelse har vedtaget følgende kriterier for optagelse:
 
 
Optagelse på anden skole end distriktsskolen for elever bosiddende i Frederiksberg Kommune:
  • Der kan optages elever fra andre skoledistrikter i Frederiksberg Kommune fra 0.-3. klasse, når det
    gennemsnitlige elevtal på det enkelte klassetrin er under 22.
  • Fra 4.-9. klasse kan der optages elever fra andre skoledistrikter i Frederiksberg Kommune, når det
    gennemsnitlige elevtal på det enkelte klassetrin er under 24.
 
Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frede-
riksberg:
  • Der kan optages elever fra andre kommuner 0.-3. klasse, når gennemsnittet på det enkelte klassetrin på skolen er under 20.
  • Fra 4.-9. klasse kan der optages elever fra andre skoledistrikter i Frederiksberg Kommune, når det gennemsnitlige elevtal på det enkelte klassetrin er under 22.
 
Følgende prioriterede optagekriterier træder i kraft, når der er flere ansøgere, end der er kapacitet
til på den ønskede skole på det ønskede klassetrin:
  1. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
  2. Nærmereboende går forud for fjernereboende.
 
 
 
Forældrene skal rette henvendelse direkte til skolen om optagelse.
 
Senest opdateret den 22. januar 2018
 
 

 

hejsa