• Skolen på la Cours Vej
Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Elevtal

Antal elever på skolen pr. 26-06-18: 794

Klassekoefficient

Gennemsnitligt antal elever i hver klasse pr. 26-06-18: 22,3

Karakterfordeling

Klik her

Karaktergennemsnit

Klik her